media-och-tro

Media och tro

En dag med Internet och sociala medier i fokus. Var med och nätverka, ta in information och bidra med det du kan, samt lära mer om att vinna människor för Jesus via Internet. Nedan ser du en av våra medverkande - Katrina Stephan - med en hälsning från sin Youtube kanal.

malsattningar

Målsättningar

Välkommen till en dag som kommer att ha lyfta fram digital kommunikation, nätverkande och berättandet om Jesus genom sociala medier och internet. Våra målsättningar är...

Inspiration

Genom goda exempel och genom att visa på möjligheter vill seminariedagen ge inspiration till en utveckling av nya initiativ för kyrkor, nätevangelister och digitala entreprenörer när det gäller att sprida evangeliet.

Nya kunskaper

Genom information av vad som händer i världen och i Sverige på evangelisationens område och genom praktiska exempel vill seminariedagen bredda kunskaperna om vilka möjligheter som finns.

Nätverkande

Seminariedagen är en plats för nätverkande. Tid kommer att ges för brainstorming och input från varandra. Genom att skapa en kreativ miljö vill vi flytta fram positionerna för Guds rike inom området evangelisation.

medverkande

Medverkande

Inbjudare till seminariedagen är Lennart Åsberg från Dela med dig, Tord Larsson från Agape Sverige och Roger Arnfjell från Mission International. Medverkar gör också Kristofer Aspén, Katrina Stephan, Victorino Buitrago Builes, med flera.

Victorino Buitrago Builes
Victorino Buitrago Builes

Victorino Buitrago Builes

Producent

Victorino Buitrago Builes är medlem i New Life Västerås. I kyrkan arbetar med med olika uttryckssätt för att väcka intresse och ta vara på kreativitet. Det gäller internet, youtube, facebook och instagram.

Roger Arnfjell
Roger Arnfjell

Roger Arnfjell

Mission International

Roger arbetar med internet och sociala medier. Genom Mission International nåddes över 51 miljoner människor under 2017. Rogers expertområde är sociala medier och han har sammanlagt en miljon följare på de sidor han hanterar.

Tord Larsson
Tord Larsson

Tord Larsson

Agape Sverige

Tord Larsson är nationell representant för Agape Sverige. Agape Sverige är med i ett stort nätverk som finns under paraplyet Jesus.net. Där finns webbsidor som når miljontals människor på många olika språk. Många kommer till tro på Jesus genom dessa webbsidor. En svensk webbsida som drivs av Agape Sverige är www.hittagud.se

Katrina Stephan
Katrina Stephan

Katrina Stephan

YouTube Kanal

Katrina Stephan har startat en YouTube-kanal med ett innehåll riktat till ungdomar. Hon studerar även till pastor på Teologiska Högskolan i Stockholm.

Kristofer Aspén
Kristofer Aspén

Kristofer Aspén

Kristofer Aspén

Kristofer producerar videos med undervisning och vittnesbörd. Han vill med dessa videor undervisa, uppmuntra & utrusta de troende att ”fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp”, samt predika evangelium för de som inte hört om Jesus Kristus.

Lennart Åsberg
Lennart Åsberg

Lennart Åsberg

Mediaevangelist

Lennart Åsberg har arbetat med media i många år. Bland annat har han satt ut stora annonser i veckotidningar för sina böcker och fått stor respons från vanliga svenskar som vill läsa om mirakler och en Gud som kan och vill hjälpa. Han och Rosie Åsberg fick pris från Evangelistfonden som årets hedersevangelister år 2014.

Victorino Buitrago Builes

Victorino Buitrago Builes

Producent

Victorino Buitrago Builes är medlem i New Life Västerås. I kyrkan arbetar med med olika uttryckssätt för att väcka intresse och ta vara på kreativitet. Det gäller internet, youtube, facebook och instagram.

Roger Arnfjell

Roger Arnfjell

Mission International

Roger arbetar med internet och sociala medier. Genom Mission International nåddes över 51 miljoner människor under 2017. Rogers expertområde är sociala medier och han har sammanlagt en miljon följare på de sidor han hanterar.

Tord Larsson

Tord Larsson

Agape Sverige

Tord Larsson är nationell representant för Agape Sverige. Agape Sverige är med i ett stort nätverk som finns under paraplyet Jesus.net. Där finns webbsidor som når miljontals människor på många olika språk. Många kommer till tro på Jesus genom dessa webbsidor. En svensk webbsida som drivs av Agape Sverige är www.hittagud.se

Katrina Stephan

Katrina Stephan

YouTube Kanal

Katrina Stephan har startat en YouTube-kanal med ett innehåll riktat till ungdomar. Hon studerar även till pastor på Teologiska Högskolan i Stockholm.

Kristofer Aspén

Kristofer Aspén

Kristofer Aspén

Kristofer producerar videos med undervisning och vittnesbörd. Han vill med dessa videor undervisa, uppmuntra & utrusta de troende att ”fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp”, samt predika evangelium för de som inte hört om Jesus Kristus.

Lennart Åsberg

Lennart Åsberg

Mediaevangelist

Lennart Åsberg har arbetat med media i många år. Bland annat har han satt ut stora annonser i veckotidningar för sina böcker och fått stor respons från vanliga svenskar som vill läsa om mirakler och en Gud som kan och vill hjälpa. Han och Rosie Åsberg fick pris från Evangelistfonden som årets hedersevangelister år 2014.

info-och-anmalan

Info och anmälan

Seminariedagen hålls lördag den 19 maj kl 10.30-17.00 i New Life Alvik, Stockholm. Den enda kostnad du behöver tänka på är självkostnad för lunch och fika. Vi börjar med fika och mingel kl 10.30. Lunch blir kl 13.00-14.00.

Anmäl dig nedan till seminariet den 19 maj: